Viltspårprov
Rörlig provperiod hela året
 

1 januari – 31 december 2018.

Klasser: Anlags- och öppen klass. 
Anmälan och Betalning
Betalning görs på 5845-8753, ange rörligt 
viltspår samt hundens namn på betalningen. 

Anmälan skickas till: 
Stefan Lyshed-Jakobsson 
Herrestad Ängen, 
590 47 Vikingstad

Upplysningar
Stefan, tel: 0768-84 70 44.

Anmälan till våra viltspårsprov behöver endast ske i ett exemplar.


Program 2019

Östgötacupen
SM-uttagning


Ordinarie prov

Vångaprovet 2019 ställs in.
Då avdelningen har fått uppdraget att arrangera viltspårs-SM så kommer provet i Vånga att ställas in.

 

 
 Anmälningsavgifter: 

Rörligt spårprov 300:-  
Ordinarie spårprov 300:-

OBS!
Från och med 1/1 2019 höjs avgiften för viltspårprov till 350 kronor enligt beslut av huvudstyrelsen

Inbetalning på bankgirokonto: 
5845-8753 SSRK Östergötland.

 Regler och anvisningar
Domarinstruktion rörliga prov
Regler spårprov och utbildning
av spårdomare (SKK)
RoA (SSRK, rev 1/1 2014)
RoA (SKK)
Anmälningsblankett pdf-form
Anmälningsblankett rtf-form

Viltspårarkivet Klicka här
Här finner du bl.a bilder och info om årets genomförda viltspårsprov samt tidigare års.

  

 
 

  
 

 

Copyright SSRK Östergötland

Mail webbadmin Eva

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer