Viltspårprov
Rörlig provperiod hela året

1 januari – 31 december 2021.

Klasser: Anlag och öppen.
 
Anmälan och Betalning
Betalning görs på 5845-8753, ange rörligt 
viltspår samt hundens namn på betalningen.

Anmälan skickas till: 
Stefan Lyshed-Jakobsson 
Herrestad Ängen 
590 47 Vikingstad

Upplysningar
Stefan, tel: 0768-84 70 44.

Anmälan till våra viltspårsprov behöver endast ske i ett exemplar.


Program 2021
 


Avdelningens viltspårare 2021.
Läs mer i inbjudan


SM-uttagning 2021

Uttagningen till SM i viltspår kommer att vara under helgen 22-23 Maj. Den som ställer upp på uttagningen ska vara beredd att åka på SM som anordnas av avdelningen Västernorrland, normalt första helgen i Augusti.

För att vara kvalificerad att vara med på uttagningen ska hunden ha minst 3 förstapris (ettor). Vid många anmälningar kan det bli flera kvalificeringsomgångar alternativt ske en urvalsprocess baserad på meriter. Ekipaget bedöms, vilket innebär att det ska vara samma hund och förare vid uttagningen som vid själva SM tävlingen. 

Anmälan: Senast den 5 Maj, skickas till Stefan Lyshed-Jakobsson via mail på stefan@tokarp.se Vid anmälan uppge dina kontaktuppgifter, hundens namn och ras samt registreringsnummer.  

Betalning: Info. angående betalningen får man efter anmälan. Kostnaden är 350 Kr.

Vångaprovet tillika jubileumsspår 25 juli 2021

Klasser: Öppen klass.

Anmälan: Senast den 29 juni, skicka anmälningsblanketten till Ann-Marie Eklund, Skonertvägen 1, 61176 Nävekvarn. Spåret är begränsat.

Betalning: 450 kronor senast den 29 juni på bankgiro 5845-8753. Ange Vånga, ert och hundens namn på betalningen.

Upplysningar: Stefan L-J. Tel. 0768-847044.

Jubileumsspår/Viltspårcup 75: Vill ni vara med och tävla i Viltspårcupen 75 så ska ni anmäla i vilken klass ni vill delta.

o Nybörjarklass (för de ekipage som går sitt första öppen klass spår, godkänt anlagsspår krävs)

o Öppenklass (för de ekipage som har gått öppen klass tidigare men inte erhållit tre förstapris)

o Championatklass (för de ekipage där hunden är viltspårchampion) 

Klassindelning är till för att alla ska kunna tävla på sin nivå fast att alla går ett officiellt öppen klass- spår som registreras enligt ordinarie rutiner.

Ekipagen deltar på sin nivå genom hela 75-årscupen och man får räkna resultat från två olika tävlingar för att konkurrera om totalvinnaren per klass. Det vill säga att om man börjar i nybörjarklassen är man kvar där trots att man då har gått ett spår i öppen klass. Börjar man i öppen klass är man kvar där även om hunden under tiden blir viltspårchampion.

Läs mer om jubileumsspåret/viltspårscup 75 på följande sida.


Östgötacupen är inställd!

På grund av det rådande läget gällande SKKs restriktioner för klubbverksamhet så går det inte att genomföra Östgötacupen i år.

 

 
 Anmälningsavgifter: 

Rörligt spårprov 450 kronor
Ordinarie spårprov 450 kronor

Inbetalning på bankgirokonto: 
5845-8753 SSRK Östergötland.

 Regler och anvisningar
Domarinstruktion rörliga prov
Regler spårprov och utbildning
av spårdomare (SKK)
RoA (SSRK, rev 1/1 2014)
RoA (SKK)
Anmälningsblankett pdf-form
Anmälningsblankett rtf-form

Viltspårarkivet Klicka här
Här finner du bl.a bilder och info om årets genomförda viltspårsprov samt tidigare års.
 Foto: Evelina Rennes

 

Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer