Viltspårprov
Rörlig provperiod hela året

1 januari – 31 december 2022.

Klasser: Anlag och öppen.
 
Anmälan och Betalning
Betalning görs på 5845-8753, ange rörligt 
viltspår samt hundens namn på betalningen.

Anmälan skickas till: 
Stefan Lyshed-Jakobsson 
Herrestad Ängen 
590 47 Vikingstad

Upplysningar
Stefan, tel: 0768-84 70 44.

Anmälan till våra viltspårsprov behöver endast ske i ett exemplar.


Program 2022
 


 


 


  

 Anmälningsavgifter: 

Rörligt spårprov 450 kronor
Ordinarie spårprov 450 kronor

Inbetalning på bankgirokonto: 
5845-8753 SSRK Östergötland.

 Regler och anvisningar
Domarinstruktion rörliga prov
Regler spårprov och utbildning
av spårdomare (SKK)
RoA (SSRK, rev 1/1 2014)
RoA (SKK)
Anmälningsblankett rtf-form
Anmälningsblankett pdf-formFoto: Evelina Rennes

 

Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer