Styrelse
Ordförande:
Leif Gustafsson mail  
072-372 62 40, 011-750 02
Kassör/vice ordförande, postmottagare:
Maria Ahlbert mail 
0702-47 70 66

Postadress:

SSRK Östergötland
c/o Ekonovia Redovisning
Gottorpsgatan 11, 582 73 Linköping
Sekreterare, bitr viltspår:
Magnus Berg mail  
013-17 92 78, 0734-40 62 06
Utställning
Anne Dagbäck Printz mail  
0706-77 17 99
Utbildning
Martin Bilfeldt mail  
0708-843083
Viltspår:
Stefan Lyshed Jakobsson mail 
0768-84 70 44
Jaktprov:
Jörgen Elgstrand mail  
0120-60021, 0704-52 80 78
Suppleant 1 
Bitr utställning, sponsoransv

Gizella Holstenson mail  
0702-43 85 59 
Suppleant 2 
Informationsansv. webmaster
Eva Nordenberg mail  
0703-71 11 39
 Information från styrelsen:
Avdelningens konto: bankgiro 5845-8753
Mail till styrelsens postmottagare
Huvudstadgar för SSRK (pdf)
Stadgar för SSRKs avdelningar (pdf)
Protokoll etc.
 Revisorer
Ordinarie
Elisabet Alströmer

0708-91 23 89
Ordinarie
Jeanette Nordgren

Suppleant
Anders Lindman
mail
013-35 35 75, 0706-00 40 78
Suppleant
Yvonne Liljeblad
070-428 98 04
 
 Valberedning inför årsmötet
Mathilde Fokine
070-226 89 70 (sammankallande)
Annelie Gilde
070-200 71 56, 0141-21 90 09
Lisbeth Larsson
070-333 06 67
 Ansvarig för webbplatsen
Ordförande Leif Gustafsson mail  
0761-01 93 36, 011-750 02

 Webbadministratör
Eva Nordenberg mail
0703-71 11 39
 
Copyright SSRK Östergötland

Mail webbadmin Eva

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer