Styrelse
Ordförande:
Leif Gustafsson mail  
0722-36 62 01, 011-750 02
Kassör/vice ordförande, postmottagare:
Maria Ahlbert mail 
0702-47 70 66

Postadress:

SSRK Östergötland
c/o Ekonovia Redovisning
Gottorpsgatan 11, 582 73 Linköping
Sekreterare, bitr viltspår, hemsidan:
Magnus Berg mail  
0734-40 62 06
Utställning
Anne Dagbäck Printz mail  
0706-77 17 99
Utbildning
Karin Oscarsson mail  
0709-85 05 33
Viltspår:
Stefan Lyshed Jakobsson mail 
0768-84 70 44
Jaktprov:
Lina Näzelius mail  
0768-00 97 40
Suppleant 1 
Bitr utställning

Annica Fallerstedt mail  
0730-31 72 32
Suppleant 2 
Ingegerd Wallin
070-653 27 54
 Information från styrelsen:
Avdelningens konto: bankgiro 5845-8753
Mail till styrelsens postmottagare
Huvudstadgar för SSRK (pdf)
Stadgar för SSRKs avdelningar (pdf)
 
 Revisorer
Ordinarie
Anne-Marie Stamfält 
mail
0703-08 32 45

Ordinarie
Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

Suppleant
Marita Larsson

Suppleant
Yvonne Ypevik
0735-45 45 97
 
 Valberedning inför årsmötet
Daniel Fahlborg (sammankallande) mail
0769-47 84 00
Jörgen Elgstrand
0704-52 80 78
Elin Knutsson Karlsson
0708-61 19 98
 Ansvarig för webbplatsen
Ordförande Leif Gustafsson mail  

 Webbadministratör
Magnus Berg mail
 
Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer