Styrelse
Ordförande:
Leif Gustafsson mail  
0722-36 62 01, 011-750 02
Kassör/vice ordförande, postmottagare:
Maria Ahlbert mail 
0702-47 70 66

Postadress:

SSRK Östergötland
c/o Ekonovia Redovisning
Gottorpsgatan 11, 582 73 Linköping
Sekreterare, bitr viltspår, hemsidan:
Magnus Berg mail  
0734-40 62 06
Utställning
Anne Dagbäck Printz mail  
0706-77 17 99
Utbildning
Anna-Karin Hedman mail  
0727-40 45 02
Viltspår:
Stefan Lyshed Jakobsson mail 
0768-84 70 44
Jaktprov:
Jörgen Elgstrand mail  
0704-52 80 78
Suppleant 1 
Bitr utställning

Gizella Holstenson mail  
0702-43 85 59 
Suppleant 2 
Sponsoransv, bitr utbildningsansv
Annica Karlsson mail  
0730-31 72 32
 Information från styrelsen:
Avdelningens konto: bankgiro 5845-8753
Mail till styrelsens postmottagare
Huvudstadgar för SSRK (pdf)
Stadgar för SSRKs avdelningar (pdf)
Protokoll etc.
 Revisorer
Ordinarie
Anne-Marie Stamfeldt

0703-08 32 45
mail

Ordinarie
Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

Suppleant
Kristina Bladh

0739-87 12 78
Suppleant
Yvonne Liljeblad
0733-51 49 41
 
 Valberedning inför årsmötet
Marita Larsson (sammankallande) mail
 
Eva Nordenberg
0703-71 11 39
Martin Bilfeldt
0708-84 30 83
 Ansvarig för webbplatsen
Ordförande Leif Gustafsson mail  

 Webbadministratör
Magnus Berg mail
 
 
Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer