Retrieverjaktprov
Här är årets ordinarie prov listade.
Utförligare information finns att få i SSRK-prov för varje enskilt prov

Vill du vara med och hjälpa till som funktionär så kontakta gärna vår jaktansvarige på e-post jakt@ssrkog.com

Årsprogram B-prov 2022

Gusum 30/4, ökl

Åby 14/5, nkl

Norrköping 6-7/8, ekl

Boxholm 28/8, ökl

Askeby 17-18/9, nkl/ökl


 

 
 Anmälningsuppgifter

Retrieverjaktprov (B-prov)
Avgifter:

Nkl 500:-
Ökl, Ekl 550:-

Med reservation för ändringar, fastställda av SSRK HS.
Inbetalning på bankgirokonto: 5845-8753 SSRK Östergötland.

Alla anmälningar går genom SSRK Prov. Skapa dig ett konto där och anmäl sedan på ett lättsamt sätt. Du kan välja att betala med kort inom systemet eller till avdelningens konto.


 Regler och anvisningar
Provregler B-prov
RoA B-prov
Info praktiska prov.
Provregler A-prov
RoA A-prov 
Info deltagare A-prov
Riktlinjer C-prov (WT)
RoA C-prov 
Info till deltagare C-prov
Resultatlistor
Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer