Bli medlem i SSRK
Medlemskap i SSRK berättigar dig till att kunna deltaga på alla specialklubbens aktiviteter, såsom kurser, prov och utställningar, som anordnas lokalt i Östergötland men även i SSRKs övriga avdelningar.

Du blir per automatik medlem i den avdelning där du bor (Östergötland) och får besöka årsmötet, kan väljas in i styrelsen och även deltaga på klubbmästerskap.

Medlemskapet är rullande. Det vill säga att du är medlem ett år framåt från den månad du löser medlemskapet. 


 

Gå in på SSRKs centrala sida och läs mer hur du löser ditt medlemskap. Klicka här >>>

 

SSRK har cirka 27 000 medlemmar, inklusive 
sina rasklubbar. Det gör SSRK till den största 
specialklubben för jakthundsraser.

Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer