Revidering regler viltspårprov

 


1 januari 2022 kommer nya regler för viltspårprov att träda i kraft. SKK har nu inlett arbetet med att revidera de gällande reglerna från 2017.

2019-10-17 kom information från SKK om att förslag på ändringar av de nuvarande viltspårreglerna skall skickas till dem innan 31 januari.

SSRK önskar därför att få in förslag och synpunkter på gällande viltspårregler.

Har du förslag eller synpunkter på reglerna skicka dem till viltspar@ssrkog.com

Vi önskar få in kommentarer senast 29 november 2019.


Regler för viltspårprov 2017


 

 

 
Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer