Revidering jaktprovsregler retriever

 


Nu finns det ett nytt förslag på revidering av jaktprovsregler för A- och B-prov som kommer att gälla från 1 januari 2022.

Detta förslag är utskickat på remiss till avdelningarna som skall skicka in sina eventuella synpunkter till huvudstyrelsen i början av 2019.

Här kan du läsa dessa förslag och om du har synpunkter eller kommentarer skicka dem till styrelsen@ssrkog.com

Vi önskar få in kommentarer senast 20 januari 2019.


Kommentarer till remisser

Jaktprovsregler A-prov

Jaktprovsregler B-prov

Championatsregler


 

 

 
Copyright SSRK Östergötland

Mail webbadmin Eva

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer